Wyszukaj:
Urząd Gminy Osiecznica
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organa władzy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Budżet
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Informacje o stanie mienia gminnego
  Urząd Gminy
•  Dane podstawowe
•  Kierownicy U.G.
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Statut
•  Strategia rozwoju
•  Ogłoszenia
•  Przetargi
•  Wybory do Izb Rolniczych
•  Ochrona środowiska
•  Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna
•  Planowanie przestrzenne
•  Ochrona zdrowia
•  Pożytek publiczny
•  Załatwianie spraw
•  Informacja publiczna
•  Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych
•  Gminny System Powiadamiania Mieszkańców
•  Plan gospodarki niskoemisyjnej
  Prawo lokalne
•  Prawo lokalne
  Oświadczenia majątkowe
•  Kierownicy Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Rada Gminy
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych
•  Pracownicy jednostek organizacyjnych
  Państwowa Komisja Wyborcza
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Referendum Ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory na Prezydenta 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy
  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

2345277
od 23 listopada 2006
Urząd Gminy » Przetargi » Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięcia Wersja do druku

Osiecznica, dnia 05 sierpnia 2015r.

ZP.271.4.02.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na zadanie „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 w m. Osiecznica”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 w m. Osiecznica” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z SIWZ, kryteriami wyboru oferty były cena 95% oraz termin gwarancji 5%, a Wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, otrzymując największą liczbę punktów spośród ważnych ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia

w PLN

Termin gwarancji w miesiącach

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów
 w kryterium termin gwarancji

Łączna ilość punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski

ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów

714 569,24 zł

72

84,57

5,00

89,57

2.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

636 120,58 zł

72

95,00

5,00

100,00

3.

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

945 154,74 zł

72

63,94

5,00

68,94

 

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.

 

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono wykonawców.

 

IV. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

 


Informację wytworzył: Agnieszka Rutkowska, Data wytworzenia: 2015-08-05 12:20:56, Wprowadził do systemu: Agnieszka Rutkowska, Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:21:01, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Rutkowska, Data publikacji 2015-08-05 12:23:41, Ostatnia zmiana: 2015-08-05 12:23:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 183