Urząd Gminy w Osiecznicy 
oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy
wracają do normalnego trybu pracy
z pewnymi ograniczeniami
 
 Od najbliższego poniedziałku (25.05.2020r.) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Osiecznicy wszystkie sprawy urzędowe nabiorą normalnego trybu pracy.
Należy zaznaczyć, że do Urzędu nie będzie możliwości wejścia  bez wcześniejszego zarezerwowania terminu. Oznacza to, że każdy klient przed przyjściem do Urzędu zobowiązany będzie do umówienia się telefonicznie. Terminy rezerwowane będą na konkretną godzinę.
Większość spraw realizowana będzie w poczekalni Urzędu na parterze, gdzie przygotowane zostały odpowiednie stanowiska pracy mające na celu zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Stanowiska pracy zostały wyposażone w pleksi, oddzielające urzędnika od Klienta.
Wszystkich interesantów obowiązywać będzie  wysoki reżim sanitarny. Będą oni zobowiązani do posiadania i noszenia maseczek, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu.
Ponadto w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie. Każdy interesant odbierany będzie przez urzędnika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzany.
W celu realizacji konkretnych spraw, zachęcamy do kontaktu  telefonicznego  z poszczególnymi pracownikami urzędu lub ośrodka.
  
WÓJT GMINY OSIECZNICA                        KIEROWNIK GMINNEGO                      
    WALDEMAR NALAZEK                    OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                             MIROSŁAWA FERCHO
 
TELEFONY
URZĄD GMINY  W OSIECZNICY      757312107
adres email: info@osiecznica.pl
 
 

numery wewnętrzne:

40   USC i ewidencja ludności

41   dowody osobiste

11   podatki

12   egzekucja podatków

13   gospodarowanie odpadami komunalnymi

14   egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami

       komunalnymi

26   ochrona środowiska

21   działalność gospodarcza

23   oświata i przeciwdziałanie patologiom

22   gospodarka nieruchomościami

25   zarządzanie kryzysowe i ppoż.

24   drogownictwo

32   zagospodarowanie przestrzenne

30  inwestycje

 

Telefony do GOPS w Osiecznicy

   Centrala – 75 7312511   +  nr wewnętrzny

  • Świadczenia rodzinne - wew. 24
  • Asystent rodziny - wew. 24
  • Dodatki mieszkaniowe - wew. 25
  • Pracownicy socjalni - wew. 26
  • Fundusz alimentacyjny - wew. 29
  • Świadczenia 500+ i KDR - wew. 29

   e-mail: opsosiecznica@poczta.onet.pl

 

 

 

 

   Biuletyn Informacji Publicznej


                 obrazek                
  Gminy Osiecznica


 

  Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do


 

zespołu redakcyjnego

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiecznica

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619). Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

  1. Krajowy Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.gov.pl
  2. Biuletyn Informaci Publicznej Województwa Dolnośląskiego: http://bip.dolnyslask.pl