WÓJT GMINY OSIECZNICA                                            Osiecznica, 06 listopada 2020 r.

 

ZK.523.2.2020                                                                                

 

 

Konsultacje

Programu współpracy Gminy Osiecznica

 

Wójt Gminy Osiecznica zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących uchwalenia Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje będą trwały od 06 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Opinie i wnioski należy składać pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Osiecznicy
ul. Lubańska 43                                                                                                                           59-724 Osiecznica

lub na adres e-mail:  info@osiecznica.pl.

 

Informacji udziela telefonicznie Karina Pomichter podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, tel. 75 7312107 w. 25.

 

 

                                                                                                   WÓJT GMINY OSIECZNICA

                                                                                                         mgr Waldemar Nalazek