Spis telefonów i numerów wewnętrznych

757312107 Urząd Gminy - sekretariat
50 Marta Hytnar (pok. 306) Sekretarka
757312148 (pok. 17) FAX
………………………………………………………………………………………………………..
11 Weronika Jurasik (pok.102) Inspektor ds. wymiaru podatków
12 Aleksandra Palińska (pok.102) Podinspektor ds. księgowości podatkowej
13 Magdalena Knichał (pok.303) Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
14 Edyta Parobczak (pok. 307) Inspektor ds. księgowości i ewidencji VAT
15 Magdalena Kabata (pok. 307) Podinspektor ds. księgowości i inwestycji
16 Sylwia Stypczyc (pok. 309) Inspektor ds. księgowości budżetowej
17 Celina Olszowa-Baran (pok. 310) Inspektor ds. płac
………………………………………………………………………………………………………..
21                             (pok.101) Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej
22 Helena Jackowiak (pok.106) Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
23 Kamila Kowalik (pok. 107) Podinspektor ds. oświaty i zapobiegania patologiom, stypendia, dowóz dzieci
24                           (pok. 108) Inspektor ds. drogownictwa i środków unijnych, 
25 Karina Pomichter (pok.109) Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór nad OSP,promocja
26 Justyna Orzechowska (pok.303) Podinspektor ds. ochrony środowiska, działalność regulowana
27 Bogumił Mikołajewski (pok. 302) Informatyk
28 Rafał Rutkowski (pok. 301) Radca Prawny
………………………………………………………………………………………………………..
30 Damian Ilczuk (pok. nr 103) Inspektor ds. inwestycji
31 Agnieszka Rutkowska (pok. 104) Inspektor ds. zamówień publicznych
32 Anna Warężak (pok. 105) Inspektor ds. planowania przestrzennego
………………………………………………………………………………………………………..
40 Gabriela Błoniarz (pok. 303) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
41 Małgorzata Świerszczak (pok.002) Inspektor ds. dowodów osobistych, Z-ca Kierownika USC, obsługa Rady Gminy
42 (pok. 001)
………………………………………………………………………………………………………..
60 Mirosława Fercho Kierownik GOPS
61 Katarzyna Kosko GOPS Zasiłki rodzinne, alimenty
………………………………………………………………………………………………………..
75 73 12 135/ fax 75 73 12 597 ZGMIK Dyr. Jan Kozak
kom: 604 819 723
75 73 12 108 GOSiR Dyr. Monika Kumosz
kom: 669 600 325
75 73 12 511/ fax 75 73 12 085 GOPS Kierownik. Mirosława Fercho
wewn. 60
75 73 12 090 Przedszkole Dyr. Elżbieta Miertuszka
75 78 23 140 Kryta pływalnia Osiecznica
75 73 40 044 Kopalnia Piasków Szklarskich Osiecznica