Wójt Gminy Osiecznica informuje, iż 2 października 2020 r. zwiększono w budżecie gminy środki o kwotę 100 000,00 zł. na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.

 

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na powyższe zadania.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://osiecznica.bip.net.pl/?c=1127 lub pod telefonem nr 75 731 21 07 wew. 32.

 

Tryb postępowania oraz zasady określone zostały Uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2019 r.   w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43.

 

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

 

Realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu Umowy.

 

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca, w terminie określonym w umowie lecz nie później niż do 30 listopada roku, w którym nastąpiło udzielenie dotacji, składa wniosek o wypłatę dotacji.