Osiecznica 05.12.2013

________________________________________________________________________________

                      

Informacje dla osób głuchych i głuchoniewidomych.

 

         Informuje się, że zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U.2011.209.1243 ze zm.) osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Osiecznicy winna ten fakt zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

        Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- e-mail na adres info@osiecznica.pl

- faksem na nr (75)7312148

-telefonicznie na nr (75)7312111

-drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43,  59-724 Osiecznica