STATUT GMINY OSIECZNICA

 

                

                  Uchwała nr LIII/293/2018 z dnia 25 września 2018 roku...