Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organa władzy
    Wójt Gminy (1)
        Zarządzenia (0)
            2020 (68)
            2019 (96)
            2018 (111)
            2017 (108)
            2016 (90)
            2015 (81)
            2014 (98)
            2013 (87)
            2012 (99)
            2011 (112)
            2010 (112)
            2009 (118)
            2008 (89)
            2007 (48)
            2006 (38)
            2005 (76)
            2004 (2)

Gmina
    Dane statystyczne (2)
    Budżet (0)
        Procedura Uchwalania Budżetu (1)
        2020 (0)
            Uchwała budżetowa na 2020 rok (1)
            Zmiany budżetu (2)
            Sprawozdania (3)
            Informacje z art. 37 (1)
        2019 (0)
            Projektu budżetu (2)
            Projekt WPF (1)
            Uchwała budżetowa na 2019 rok (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Zmiany budżetu (2)
            Zmiany WPF (0)
            Opinie RIO (3)
            Sprawozdania (3)
            Informacje z art. 37 (2)
        2018 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Projekt WPF (1)
            Uchwała budżetowa 2018 rok (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Zmiany budżetu (0)
                Uchwały (1)
                Zarządzenia (1)
            Zmiany WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Sprawozdania (1)
            Informacje art. 37 (4)
        2017 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Projekt WPF (1)
            Uchwała budżetowa 2017 rok (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Zmiany budżetu (0)
                Uchwały (1)
                Zarządzenia (1)
            Zmiany WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Sprawozdania (1)
            Informacje art. 37 (4)
        2016 (0)
            Uchwała budżetowa 2016 rok (1)
            Zmiany budżetu (0)
                Uchwały (1)
                Zarządzenia (1)
            Sprawozdania (1)
            Informacje art. 37 (4)
        2015 (0)
            Zmiany Budżetu (2)
            Sprawozdania (1)
            Informacje art. 37 (4)
        2014 (0)
            Zmiany budżetu (2)
            Sprawozdania (2)
            Informacje art. 37 (4)
        2013 (4)
            Zmiany budżetu (2)
            Opinie RIO (8)
            Informacje art. 37 (4)
            Sprawozdania (2)
            Uchwała Budżetowa na 2014 r (1)
        2012 (1)
            Zarządzenia w sprawie zmian budżetu (1)
            Uchwały (1)
            Sprawozdania (2)
            Informacje art. 37 (4)
            Wykaz - akcyza (1)
        2011 (0)
            Zarządzenia w sprawie zmian budżetu (1)
                Uchwały (1)
            Sprawozdania (2)
            Informacje art. 37 (5)
        2010 (0)
            Zarządzenia (1)
            Uchwały (1)
            Sprawozdania (4)
        2009 (0)
            Zarządzenia (1)
            Uchwały (1)
            Sprawozdania (5)
            Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2008 r. (1)
        2008 (0)
            Zarządzenia (1)
            Uchwały (1)
            Sprawozdania (3)
        2007 (0)
            Uchwały (1)
            Zarzadzenia (1)
            Sprawozdania (3)
        2006 (0)
            Uchwały (1)
            Zarządzenia (2)
            Sprawozdanie za 2006 rok (1)
        2005 (2)
        Kontrola wewnętrzna (5)
        Projekty uchwał (1)
        Zasady (Polityka) Rachunkowości (1)
        Ogłoszenia (6)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy (8)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy (0)
            Dane podstawowe (1)
            Przetargi (0)
            Ogłoszenia (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy (1)
        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Osiecznicy (1)
        Placówki oświatowe (0)
            Szkoła Podstawowa w Parowej (0)
                Dane podstawowe (1)
                Status prawny (1)
                Tryb działania (1)
                Organizacja szkoły (1)
                Rejestry (1)
                Udostępnianie danych (1)
                Majątek (1)
                Załatwianie spraw (1)
            Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie (0)
                Dane podstawowe (1)
                Status prawny (1)
                Tryb działania (1)
                Organizacja szkoły (1)
                Status (1)
                Rejestry (1)
                Udostępnianie danych (1)
                Majątek (1)
                Załatwianie spraw (1)
            Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy (0)
                Dane podstawowe (1)
                Status prawny (1)
                Tryb działania (1)
                Organizacja szkoły (1)
                Status (1)
                Rejestry (1)
                Udostępnianie danych (1)
                Majątek (1)
                Załatwianie spraw (1)
            Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu (0)
                Dane podstawowe (1)
                Tryb działania (1)
                Organizacja szkoły (1)
                Status (1)
                Rejestry (1)
                Udostępnianie danych (1)
                Majątek (1)
                Załatwianie spraw (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Wykaz sołtysów (1)
        Sołectwa - statuty (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Informacje o stanie mienia gminnego (1)

KORONAWIRUS - Komunikaty
    Komunikaty (5)

Urząd Gminy
    Dane podstawowe (2)
    Kierownicy U.G. (0)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Kierownik USC (1)
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt (1)
        Sekretarz (1)
        Referat finansowo-księgowy (0)
            Skarbnik (1)
            Stanowisko ds. księgowości budżetowej (1)
            Stanowisko ds. księgowości i inwestycji (1)
            Stanowisko ds.wymiaru podatku (1)
            Stanowisko ds. księgowości podatkowej (1)
            Stanowisko ds.płac (1)
            Stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT (1)
        Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego (0)
            Stanowisko ds. inwestycji komunalnych (1)
            Stanowisko ds.planowania przestrzennego (1)
            Stanowisko ds.drogownictwa i środków unijnych (1)
            Stanowisko ds. zamówień publicznych (1)
        Radca Prawny (1)
        Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1)
        Stanowisko ds. oświaty i zapobiegania patologiom (1)
        Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (1)
        Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej (1)
        Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (1)
        Sekretarka (1)
        Kierownik USC i ewidencja ludności (1)
        Stanowisko ds. ochrony środowiska (1)
        Stanowisko ds. gospodarowania odpadami (1)
        Informatyk (1)
        Sprzątaczka (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Statut (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (2)
        Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015 - 2022 (8)
        Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2004 - 2010 (1)
    Ogłoszenia (82)
    Przetargi (1)
        Zamówienia publiczne (0)
            Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - PLATFORMA ZAKUPOWA (1)
            Zamówienia poniżej progów unijnych (0)
                Ogłoszenia (1)
                Rozstrzygnięcia (0)
            Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (0)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
        Nieruchomości (24)
            Wykazy (56)
            Roztrzygnięcia (9)
    Wybory do Izb Rolniczych (6)
    Ochrona środowiska (2)
        Ogłoszenia (48)
        Karty informacyjne (1)
        Programy ochrony środowiska (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
        Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku (1)
        Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osiecznica (1)
        Formularze i druki (6)
        Polowania zbiorowe (8)
    Prawo wodne (0)
        Opłaty za usługi wodne (1)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej (1)
        AKTUALIZACJA PGN.NOWY PGN - Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 16 czerwca 2016 (1)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 20 lipca 2015 r. (0)
            Uchwała (1)
            Prognoza oddziaływania na środowisko (1)
        Plan Gospodarki Niskoemsyjnej - ETAP OPRACOWYWANIA (1)
        Przystąpienie do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica (1)
    Wymiana źródeł ciepła (0)
        Dotacja z budżetu Gminy 2020 (1)
        CZYSTE POWIETRZE - program rządowy, informacje (2)
        Dotacja z budżetu Gminy 2018-2019 (1)
        Dotacja z budżetu Gminy i WFOŚiGW 2017 - 2018 (1)
        "Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec".2019 (1)
    Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna (3)
        Ostrzeżenia o strzelaniach na poligonie (0)
        KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY (5)
        Poradniki, Informacje, Prawo (19)
        Komunikaty i ostrzeżenia (23)
    OSP (16)
        WYKAZ jednostek OSP (1)
            Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznicy (1)
            Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej (1)
            Ochotnicza Straż Pożarna w Ławszowej (1)
            Ochotnicza Straż Pożarna w Przejęsławiu (1)
        Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osiecznicy (1)
    System Informacji Przestrzennej (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        DRUKI DO POBRANIA - Planowanie przestrzenne (6)
        MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (0)
            Rejestr OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW zagospodarowania przestrzennego (2)
            Rejestr nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1)
        STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (0)
            OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
            Rejestr zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
        OCENA AKTUALNOŚCI studium i planów miejscowych (0)
            Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna w Osiecznicy (1)
            VII Kadencja 2014 - 2018 (1)
            VI Kadencja 2010 - 2014 (2)
        REWITALIZACJA W GMINIE OSIECZNICA - INFORMACJE (1)
        OGŁOSZENIA (0)
        STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (0)
            Podstawa prawna (1)
            Karty informacyjne - Wykaz na Ekoportalu (1)
            Postępowanie - baza oos (1)
            Rejestr prognoz oddziaływania na środowsiko dla MPZP (1)
            Rejestr prognoz oddziaływania na środowsiko dla SUiKZP (1)
        OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE (4)
    Projekty Unijne (0)
        Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 (2)
        Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 (0)
            Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica (0)
                Ogłoszenia (14)
        INTERREG (0)
            Ogłoszenia (2)
    Ochrona zdrowia (1)
    Pożytek publiczny (22)
        Wykaz stowarzyszeń działających w Gminie Osiecznica... (1)
        2014 (4)
        2015 (8)
        2016 (6)
        2017 (6)
        Oferty złożone w trybie 19a (1)
            2016 (0)
                Oferty złożone w trybie 19a. (5)
                    Wyniki (5)
            2017 (2)
                Wyniki (1)
            2018 (1)
        2018 (5)
        2019 (4)
        2020 (1)
        Wzory dokumentów obowiązujące od 01.03.2019 r. (0)
    Gospodarka odpadami (7)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica (7)
        Uchwały dotyczące gospodarki odpadami... (1)
        Uchwały dotyczące dotacji (1)
        Aplikacja SegreGO (1)
    Oświata (0)
        Placówki oświatowe (0)
            Szkoła Podstawowa w Parowej (1)
            Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie (1)
            Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy (1)
            Szkoła Podstawowa w Tomisławiu (1)
        Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci (9)
        Informacja oświatowa (3)
        Ogłoszenia (0)
        DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH (0)
        Stypendia i zasiłek szkolny (0)
            Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (1)
            Zasiłek szkolny (0)
        Zarządzenia (1)
        Druki do pobrania (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Załatwianie spraw (1)
    Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych (1)
    Petycje (0)
        Zbiorcze informacje o petycjach (4)
        Petycje (1)
    Zabytki (5)
        Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (9)
    Informacje o taryfach (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (4)
    Spisy powszechne (0)
        Powszechny Spis Rolny 2020 (4)
    Informacje dla rolników (27)
    Działalność lobbingowa (4)
    Rejestry (0)
        Rejestr Instytucji kultury (2)

Prawo lokalne
    Prawo lokalne (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (11)
        2014 (11)
        2013 (22)
        2012 (1)

Oświadczenia majątkowe
    Kierownicy Urzędu Gminy (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Pracownicy Urzędu Gminy (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Rada Gminy (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Pracownicy jednostek organizacyjnych (0)
        2020... (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017... (1)

WYBORY
    Wybory na Prezydenta RP 2020 (28)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (10)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (17)
    Wybory Samorządowe 2018 (31)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (13)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (8)
    Wybory na Prezydenta RP 2015 (15)
    Wybory Samorządowe 2014 (22)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (14)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (9)
    Wybory Samorządowe 2010 (16)
    Wybory na Prezydenta 2010 (8)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (1)
    Ogłoszenia (1)

RODO
    Klauzula informacyjna (1)

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
    ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij